Bona Traffic HD

Врвна заштита на дрвениот под

За било кои услови

Бона ги подига стандардите повторно – сега со претставувањето на 2-компонентниот  Бона Трафик ХД. Почнувајќи од 1998, Бона Трафик ги надмина сите други лакови со истрајноста на подовите оптеретени со тежок сообраќај – таму каде се бараат врвни перформанси.

Подигнувајќи ги перформансите уште повисоко, Бона Трафик ХД нуди забележително повисока отпорност на гребење, хемикалии и траги од обувки само 24 часа по нанесувањето. Бона Трафик ХД е лак од иднината, кој комбинира врвна трајност со 40% понизок VOC, а се за долготраен резултат.

Bona-4,5L_TrafficHD-new