Инфо

Bona Power Drive

Bona Power Drive

Опремете се за стружење до голо дрво Прв од ваков вид, Бона Пауер Драјв (Bona Power Drive) обезбедува двојна моќ споредено со конвенционалните ротациони дискови за стружење. Тоа значи фантастични резултати на стружењето до голо дрво, независно од правецот и техниката. Во комбинација…

Bona Traffic HD

Bona Traffic HD

Врвна заштита на дрвениот под За било кои услови Бона ги подига стандардите повторно – сега со претставувањето на 2-компонентниот  Бона Трафик ХД. Почнувајќи од 1998, Бона Трафик ги надмина сите други лакови со истрајноста на подовите оптеретени со тежок сообраќај –…