Патот на Бона

1979 – Први чекори со воденобазираните лакови
1994 – Претставување на воденобазирани лепаци
1997 – Формирање на оддел за животна средина
1997 – Претставување на Бона Мега
2001 – ISO 14001
2003 – Ергономскиот Бона Мини Едџ
2005 – Стружење без прав
2006 – Greenguard сертифицирање
2008 – Комплетен асортиман на силански лепаци
2009 – Престанок со продажба на растворливо базираните производи во ЕУ
2009 – Бона Новиа добива ЕУ цвет (EU Flower)
2009 – EMICODE EC1 сертифицирање за лаковите
2010 – Престанок со продажба на растворливо-базираните лепаци и средства за оддржување во ЕУ
2011 – DIBt сертифицирање за лаковите и лепаците
2013 – Имплементирање на CSR стратегија