Belt Det_2Belt Det_1

Bona Belt

Category:

Product Description

Компактниот дизајн Бона Белт ја прави едноставна за управување, а специјално осмислената транспортна количка, ја прави лесна за транспорт од еден до друг објект.
Моќна и ефективна, со две опционални ширини на ваљак, од 200 и 250 mm, ја прави сестрана машина за многу намени. Машината се расклопува и склопува брзо и лесно. Функцијата за лесен старт обезбедува сигурно вклучување под разни услови. Бона Белт има многу ефикасно всмукување, што ја намалува емисијата на прав. За оптимално редуцирање на емисијата на прав, Бона Белт е компатибилна со “Bona DCS 70” (Bona Dust Containment System – Систем на Бона за Задржување на Правта).

Технички податоци:
AC Мотор: 230V @ 50Hz
Номинална моќ: 1-фаза  2.2 KW
Ширина на ваљак: 200 mm (опција: 250 mm)
Вкупна тежина: 74kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bona Belt”