Diamond Disc for Bona FlexiSand 1.5

Product Description

Бона Дијамантскиот Диск е стандарден диск испорачан со дијамантски сегменти монтирани на плочата. Дијамантските сегменти се погодни за повеќето работи на брусење врз бетонската подлога и ќе останат подеднакво остри во текот на целиот работен век. Развиени се специјално за одстранување на синтер слојот од нивелирачките маси и/или кошулките, како и после работата со ПЦД Диск-от, кој се користи за поагресивно брусење и одстранување на остатоци од лепак, пена и боја.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Diamond Disc for Bona FlexiSand 1.5”