Multidisc for Bona FlexiSand 1.5

Product Description

Бона Мултидиск-от произведува фантастично мазни резултати и е перфектен за ситуации каде се бара највисок степен на брусење, како на пример при работата со бајцеви или пигментирани масла. Бона Мултидиск е составен од шест диск плочи (125mm) кои овозможуваат непрекинати брусни резултати до самата ивица на подот.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Multidisc for Bona FlexiSand 1.5”